EN DE

Ochrana osobních údajů

Společnost ETM Bohemia s.r.o., se sídlem Náměstí Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 201330, zpracovává v případě odpovědi zákazníkovi na dotaz či zájem o zaměstnání, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, email, datum narození a bydliště.

Jméno, příjmení, telefon, email, datum narození a bydliště jsou nutné zpracovat pro odpovědi zákazníkovi na dotaz či zájem o zaměstnání. Tyto osobní údaje budou společností ETM Bohemia s.r.o. zpracovávány po dobu 12 měsíců.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností ETM Bohemia s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na info@etmbohemia.cz

Chcete spolehlivou elektroinstalaci?
Residence Saphira ETM Transport